Klicka här för att ladda ner vår presentation

En ny generation ledare

Morgondagens varumärke


Förändrar framtiden

  • Peter
  • Ledarskap
  • Mia
  • HRM
  • Peter

Det här sättet att styra företaget kommer att hjälpa oss till en ny nivå, och klargöra vad vi jobbar med och vart vi vill nå. Brand Balance har stöttat oss i att få allt att följa den röda tråden, vilket är en utmaning särskilt när vi gjort en fusion i bolaget.

Peter Burman

Styrelseordförande

Vi har tagit hjälp av Brand Balance i olika HRM frågor, de har varit bra som beslutstöd och bollplank. Kursen Varumärkesbyggande personal passade oss perfekt och har gett bra resultat.

Kristina Rylén

HR Chef - Volvo VCS

Det har varit bra att ha
Brand Balance som ett bollplank både när det gäller personalfrågor, organisation men också framtida steg med ägandefrågor, ägardirektiv och vision. Vi har haft ett bra sammarbete i flera år. VD Bengt Johansson Schakt i Väst gruppen

Bengt Johansson

Schakt i Väst

Det har skett ett paradigmskifte inom varumärkesarbetet.Allting händer i sinnet hos dina kunder. Varumärket är din bankbok som dina kunders upplevelser av ditt företag sätter in eller tar ut, positivt eller negativt. Antingen upplever de vad de vill av ditt företag eller så kan du själv bestämma vad de skall tycka och uppleva. Att ta hand om den processen och utveckla varje möjlighet av ditt företag och ditt varumärke till sin fulla potential istället för att lämna det åt ödet är den ekonomiska skillnaden mellan vinnaren och förloraren. Morgondagens varumärken kommer att kräva mer av dig men också ge dig otroligt mycket mer spännande möjligheter.