Mia Aronsson

VD/ Brand Governance

Som Brand Governance i Brand Balance jobbar Mia med att rådge och utbilda VD, ledningsgrupper och Styrelsegrupper i företag. Med 30 års erfarenhet stärker hon upp varumärkesplattformar och handlingskraftigheten hos styrelser utefter ägardirektiv.

Mia är en viljestark och inspirerande kvinna som är duktig på att ta reda på vad ägarna vill med sitt företag. Med sitt tillvägagångssätt skapar hon struktur som är lätt att följa och underlättar samtidigt arbetet för VD:n, då strukturen bidrar till tydligare direktiv.

Sammanfattat skapar Mia förutsättningar för optimalt ledarskap.

 

Tel: +46(0)708579099

Peter Aronsson

Emolog/ Organisationsstrateg

Som emolog (Emologi-läran om känslor) och organisationsstrateg utvecklar och utbildar Peter personal och VD i företag så att de arbetar utifrån sin fulla potential, utan att bli utarbetade. Med utbildning och stöttning stärker Peter organisationer utifrån de befintliga medel verksamheten har och ser till att rätt man är på rätt plats.

Som en del av jobbet stöttar Peter VD i deras arbete med sina företag och ser till att verksamheten arbetar med kundnyttan efter ägardirektiv.

Peters insatts bidrar till lönsamhet, förhöjd servicekultur samt effektivisering i hela organisationen.

 

Tel: +46(0)707763344